Rustpunt.nu

Ben je lekker aan het fietsen of wandelen, dan is het natuurlijk ook wel eens tijd voor rust en een versnapering.

En dat kan bij Rustpunt ‘ons dorpshuis’ in Zwinderen . Speciaal voor de actieveling die toe is aan een lekker kopje koffie of een lekker glaasje fris, of een andere lekkernij .
Op dagen met mooi weer is het terras geopend.

Beste mensen,
Inmiddels zijn de Corona maatregelen versoepeld en zijn we vanaf 1 juni weer open , wel volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
Hieronder leest u ons protocol ;
 
 

“Ons Dorpshuis”
Markeweg 16 Zwinderen

Contactpersoon:Miranda Meppelink

www.dorpshuiszwinderen.nl

 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is vanaf 1 juli zonder maximumaantal, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:
1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als
buurthuis Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid
We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze huurders en gebruikers open te gaan. Open inloop is voorlopig niet mogelijk.
1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Corona protocol Versie 1.2
1.1 Opening van ons gebouw Ons gebouw vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. We willen op een verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken. 1.2 Het protocol: Om onze buurthuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig om een protocol voor het dorps- of buurthuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze gebruikers en vrijwilliger te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door de beheerders van het dorpshuis.
We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan 1.3 Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis) Ons gebouw is eigendom van onze stichting. Ter informatie hebben wij dit protocol gestuurd aan het dorpshuisbestuur. 1.4 Welke openingstijden hanteren we?
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van dit protocol hebben we een contactpersoon aangesteld. 1.6 Wie is verantwoordelijk voor het beheer? De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de betaald beheerder. 1.7 Wie zijn onze gebruikers? Van onze huurders en gebruikers vragen we de aantallen bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf door te geven
1.8 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw? Nee
2 Routing en inrichting
2.4 Route De looproute zal zijn: Ingang via hoofdingang. Uitgang via zijdeur.
2.5 Inrichting ruimtes De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen bezoekers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.
3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.
3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af De locatie is alleen toegankelijk wanneer een beheerder aanwezig is.
3.2 Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers Onze gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden.
Corona protocol Versie 1.2
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.
2.1 Het buitenterrein Op het buitenterrein maken we een zitje waar bezoekers kunnen wachten als er binnen onvoldoende ruimte is of om te wachten op degene die zij ophalen. Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw. 2.2 Toegang tot het gebouw We staan tijdelijk gebruik van de nooduitgangen toe als extra in- en uitgangen om de beweging van aanwezigen beter te leiden
2.3 Capaciteit Als algemene richtlijn stellen we het ruimtebeslag voor een bijeenkomst/vergadering op 20 personen.
3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:
Check bij toegang:
• Maak gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst. Mensen reserveren en
beantwoorden daarbij een aantal vragen. Als 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord
wordt, mag je niet naar binnen. Voorkom besmetting:
• Wijs gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM. • Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en
eventueel desinfecterende handgel gebruiken) Algemeen:
• Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. Contactoppervlakken en aanraakpunten:
• Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de
reguliere wijze. • Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling. Sanitair:
• Schoonmaken op reguliere wijze. • Contactpunten en handenwas-faciliteiten ook goed schoonmaken. • Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te
drogen. • Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen:
• Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere
mensen.
Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen, of zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af.
3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: Deze richtlijnen volgen we
– Zet minder tafels en stoelen neer.. – Markeer de 1,5 meter afstand voor de balies (wachtlijnen). – Betaal zoveel mogelijk met pin. – Plaats handgel voor desinfectie. – Een scherm boven de bar bij koffie/thee uitgifte.
4 Zo gaan we met elkaar om
Corona protocol Versie 1.2
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid , hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.
4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers We vragen bezoekers zich van tevoren aan te melden, zodat het niet te druk wordt en je weet dat de bezoekers gezond genoeg zijn om langs te komen.
4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers Bij de centrale ingang en bij de ingang van alle ruimtes hangen we teksten en tekeningen van wat we van onze bezoekers verwachten. De huurders zijn geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers. 4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers De beheerders en vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten. We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kan je ook geen vrijwilligerswerk in ons gebouw doen. Elke vrijwilliger is door de vrijwilliger coördinator persoonlijk op de hoogte gesteld van deze regels. 5 Programmeerkeuze Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimtes. 5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open Wij zijn geopend voor alle doelgroepen. Mits ze zich vooraf hebben aangemeld. En met inachtneming van de regels hier opgesteld in dit protocol 5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis Vergaderingen, Samenkomsten, yoga,biljart en kaarten. 5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit
van ons gebouw
Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd, kunnen geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm. 5.4 Dit vragen we van onze huurders De huidige huurders van ons buurthuis zijn welkom om de ruimte te gebruiken. Als deze huurders aanwezig zijn telt dit ook mee voor het aantal aanwezige mensen (maximaal 30). Daarom willen we van tevoren weten op welke dagen zij aanwezig zijn en met hoeveel personen. De vaste huurders houden zich aan het protocol. 6. Vervolgstappen: We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
Datum: 29-6-2020 Naam: M. Meppelink
Corona protocol Versie 1.2

 

 
 

 
 

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om samen activiteiten te bedenken en te begeleiden?               Meer info? Klik HIER

“Ons Dorpshuis” is te vinden in online media zoals facebook.

Wil je een activiteit in het dorpshuis plannen? Neem dan contact op met onze beheerders Erik en Miranda

Info? Vragen? Tips? Mail naar: info@dorpshuiszwinderen.nl

PIN betaling is mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *